Kontakt

Kontakt Klercke KOMMUNIKATION&

Søren Frichs Vej 38K, 1. sal
8230 Aabyhøj

Lykkesholms Allé 24, baghuset
1902 Frederiksberg

Rædersgade 3, 1. sal
8700 Horsens

mail@klerckekommunikation.dk
Telefon +45 40 37 58 59

CVR:
21 82 04 82
Bank:
Nordea, Skt. Clemens Torv 2-6,
8100 Århus C
Revisor:
PwC, Nobelparken, Jens Skous Vej 1,
8000 Århus C