Kundeanalyser

Vi gennemfører hvert år en lang række surveys. Kært barn har mange navne: Kundeanalyser, Brugertilfredsheds-analyser, kundetilfredsheds-undersøgelser, telefoninterviews, kundeplejesamtaler osv. osv.

Fælles for dem alle er, at de styrker relationerne mellem vores kunder og deres kunder. Alle sætter pris på at blive hørt. Det knytter stærke bånd. Og forbedrer resultatet i din forretning.

Kontakt os hos Klercke Kommunikation&, hvis du også vil kende dine kunder så godt, at det gør en forskel i din forretning.

 

Telefoninterviews contra on-line undersøgelser

I modsætning til f.eks. on-line-undersøgelser giver den personlige dialog og direkte kontakt i telefonen en række fordele, f.eks.:

Svarprocenter bliver væsentligt højere – bl.a. fordi vi kan ringe tilbage på et aftalt tidspunkt, såfremt respondenten ikke har mulighed for at svare, når vi ringer dem op.

Når man taler med folk i telefonen, så sikrer man, at de har forstået spørgsmålet og dermed besvarer på korrekt baggrund.

Vi fanger alle ”mellemtonerne” og kan spørge ekstra ind, hvis vi fornemmer, at der er basis for at få rettet op på nogle ting.

Såfremt der virkelig er ”ugler i mosen”, giver vi omgående vores kunder besked, således at de har mulighed for at kontakte den pågældende og dermed få rettet op på eventuelle misforståelser omgående.

Vi møder respondenterne der, hvor de er. På den måde føler de sig værdsatte og båndene mellem din virksomhed og dine kunder forstærkes.

I løbet af enhver samtale bliver der foreslået et personligt møde ligesom, der er mulighed for at bede om tilladelse til tilmelding til nyhedsbreve mm.

Kontakt Klercke KOMMUNIKATION&

Søren Frichs Vej 38K, 1. sal
8230 Aabyhøj

Lykkesholms Allé 24, baghuset
1902 Frederiksberg

Rædersgade 3, 1. sal
8700 Horsens

mail@klerckekommunikation.dk
Telefon +45 40 37 58 59