Rapporten som aktivt værktøj

Med en rapport med data indhentet af Klerche KOMMUNIKATION& knytter du dine kunder tættere til din forretning, og du får en enestående mulighed for mersalg. Vi leverer en rapport, som giver din virksomhed et rigtig godt fingerpeg om fremtidige indsatsområder.

illustration_rapport_www

I de tilfælde, hvor tilfredshedsgraden ikke er så høj som i dette eksempel, er der virkelig noget konkret at tage fat om – især når intervieweren efterfølgende har spurgt detaljeret ind til svaret på spørgsmålet i eksemplet og givet din kunde mulighed for at sætte flere og uddybende ord på.

Plads til forbedring

Vi vælger ofte at sætte direkte citater fra interviewene i rapporten, da de meget tydeligt illustrerer indsatsområder.

Rapporten udarbejder vi som regel i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som for eksempel Handelshøjskolens Junior Consult, som typisk står for databearbejdningen.

Selve rapporten udarbejdes i tæt samarbejde med de folk, der har gennemført interviewene, og som derfor 100% har fingeren på pulsen i forhold til det, der er blevet talt om.

Konkrete fokusområder

Klercke KOMMUNIKATION& kommer med konkrete bud på fokusområder. En rapport bliver dermed et meget brugbart værktøj, som du med fordel kan kommunikere ud i hele din organisation sammen med handlingsplanen for de områder, der skal arbejdes med.

Det være produktudvikling, forbedring af service på specifikke områder, ændring af praktiske rutiner, efteruddannelse af medarbejdere og så videre. Meget lavpraktisk og meget anvendeligt.

Kontakt Klercke Kommunikation&, hvis du vil høre, hvordan en rapport fra os kan gøre en forskel i udviklingen af din virksomhed.

Kontakt Klercke KOMMUNIKATION&

Søren Frichs Vej 38K, 1. sal
8230 Aabyhøj

Lykkesholms Allé 24, baghuset
1902 Frederiksberg

Rædersgade 3, 1. sal
8700 Horsens

mail@klerckekommunikation.dk
Telefon +45 40 37 58 59